top of page

Výtvarné kurzy

Po studiích na olomoucké Katedře výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy jsem několik let vyučovala na státních i soukromých školách výtvarné obory. Po pár letech praxe jsem vedla soukromé hodiny kresby a malby a postupně jsem otevřela vlastní výtvarné kurzy ve svém ateliéru v Brně. Kurzy jsou individuální a zaměřují se na základy kresby a malby pro děti i dospělé a především na přípravu na talentové zkoušky uměleckých SŠ a VŠ. 

U výtvarného kurzu kresby a malby pro děti nebo dospělé se zaměřuji na základy perspektivy, osvojení si kresebných a malířských technik a rozvíjení osobního přístupu a témat. V přípravném kurzu na talentovky se věnujeme konkrétním požadavkům dané školy, přípravě k dobrému zvládnutí domácích prací a probíráme rovněž i teorii dějin výtvarné kultury.

 

Kresba hlavy nebo figury podle modelu je součástí většiny talentových zkoušek na střední i vysoké umělecké školy. Proto je to i hlavní náplní přípravného kurzu. Učíme se nakreslit správné proporce, zaměřujeme se na jednotlivé části a plastické stínování. Portrét nebo figuru tvoříme podle živého modelu, podle busty, podle fotky nebo podle reprodukce vybraného uměleckého díla. Zkoušíme různé kresebné a malířské techniky až dojdeme k vlastnímu volnému pojetí portrétu nebo figury.

 

Ukázka kresby a malby mých žáků zaměřená na portrét a postavu, které vytvořili v kurzech:

Kromě portrétů a figury se v kurzech zaměřujeme na zvládnutí perspektivy, prostoru a objemu v podobě studie předmětů, zátiší, zákoutí, interiéru, architektury, krajiny ... Studijní práce střídáme s volnou spontální nebo automatickou tvorbou. U každého žáka hledáme vlastní témata a individuální pojetí. Chodíme kreslit i do plenéru, ukazujeme si jak lze své výtvory měnit pomocí grafických editorů v počítači a zajímáme se o současnou českou uměleckou scénu.

Kurzy probíhají v mém ateliéru v centru Brna ( Kraví hora). S kurzem se dá začít kdykoliv během roku. Kurz může probíhat jednou za týden, za 14 dní, za měsíc... vše je na domluvě. Nemusí se nic platit předem a k ničemu se zavazovat. Ateliér je plně vybavený, poskytuji základní materiál a pomůcky.

Kromě individuálních kurzů nabízím i kurzy ve skupince 2 - 4 lidí za menší cenu.

Nově i spolupracuji s Centrem volného času Jabloňka v Brně - Medlánkách kde vedu Výtvarku pro děti.

 

Pokud máte zájem o jakýkoliv výtvarný kurz kontaktujte mne prosím na mail: pavla.kantorova@gmail.com

bottom of page