top of page

Výtvarka pro děti v Jabloňce

 

Výtvarka

Výtvarný kurz v Jabloňce je určený pro děti ZŠ. Je zaměřený na základy kresby a malby. Děti si projdou studijní tvorbou podle skutečnosti a volnou tvorbou, která vychází z jejich vlastní fantazie. Také se naučí a osvojí si spoustu výtvarných technik a experimentování s nimi. Kurzy probíhají v malé skupince dětí, a proto může lektorka ke každému dítěti přistupovat velmi individuálně, a tak rozvíjet jeho přirozený talent.

Tento kroužek je určen jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé, kteří si již základy osvojili a chtějí se dále rozvíjet

a v budoucnu hlásit na střední uměleckou školu. Během roku se v kurzu kompletně připraví na talentové zkoušky dané školy.

 

Termín

Pondělí 14:00 - 15:30 pro menší děti

Úterý 15:30 - 17:00 pro větší děti

 

Kurzy se konají od 18.září 2023 do 30.ledna 2024 (první pololetí)

a od 12.února 2024 do 18.června 2024 (druhé pololetí).

Prostor

Kurzy probíhají v krásném prostředí CVČ Jabloňky (Jabloňová 11, Brno-Medlánky) s terasou a velkou zahradou,

kterou můžeme během výuky využívat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena

Cena kurzu: 150 Kč / 1 lekce (90 min.)

Platí se předem na jedno pololetí podle počtu lekcí. Frekvence návštěv kurzu je na dohodě - jednou nebo vícekrát v týdnu, případně i jednou za 14 dní.  

V ceně jsou zahrnuty i výtvarné potřeby, které budou dětem poskytnuty.

Sleva pro sourozence, nebo pro děti docházející do kurzu vícekrát za týden. Možnost náhrady za absenci.

Začínáme od září, ale můžete se přihlásit kdykoliv během roku. V kterémkoliv z pravidelných termínů kurzu můžete přijít

na zkušební lekci, která je zdarma a účast na ní Vás k ničemu nezavazuje. 

 

Lektorka

Mgr. MgA. Pavla Kantorová

Absolvovala Katedru výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a Fakultu výtvarných umění VUT v Brně. Praxi získala jako učitelka na Střední umělecko-průmyslové škole v Heleníně, Střední umělecko-manažerské škole v Brně, ZUŠ ve Žďáře nad Sázavou, Gymnázium Globe a ve výtvarné škole Start-Art v Brně.  Od roku 2013 vede soukromé výtvarné kurzy ve svém ateliéru a od roku 2017 vede výtvarný kurz v Jabloňce.

Kromě lektorování se věnuje kreslení portrétů na zakázku (www.portretistka.cz), ilustraci a své volné tvorbě.

Kontakt

e-mail : pavla.kantorova@gmail.com 

tel. : + 420 606 521 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka prací dětí z kurzu

bottom of page